Užitočné info

12
feb

O EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.  ...
Read More
12
feb

Štúdium na FPM

Fakulta uskutočňuje prijímacie konanie len na akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o...
Read More