4
Feb

Erasmus Plus

V programe ERASMUS+ spolupracuje Ekonomická univerzita v Bratislave s 270 zahraničnými partnerskými univerzitami.

Cieľom programu je umožniť a podporiť 3-12 mesačné študijné pobyty študentov na zahraničných univerzitách a stáže v zahraničných podnikoch.

Účelom študijných pobytov a odborných stáží je, aby študenti absolvovali časť svojho štúdia na partnerských univerzitách a získali tak poznatky a skúsenosti z odboru študovaného na domácej univerzite, zdokonalili sa v cudzom jazyku a nadviazali študijné a pracovné kontakty s kolegami v zahraničí. Program umožňuje aj odborné stáže učiteľov a zamestnancov univerzity na partnerských zahraničných univerzitách.

Základné infmorácie o študijných pobytoch nájdete: TU.

Základné informácie o odbornch stážach nájdete: TU.