17
Sep

Zahraničné mobility študentov v a.r. 2020/21

Študenti, otvorili sme dodatočnú výzvu na mobility v letnom semestri ak. roku 2020/2021. Termín prihlásenia na našej fakulte je do 14.9. 2020. Zoznam voľných univerzít aj viac informácií nájdete v sekcii https://fpm.euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-vyzvy

Programy dvojitých diplomov sú otvorené. V súčasnosti môžeme nominovať študentov druhého stupňa programu Všeobecný manažment do programu Management na VŠE Praha. Pre viac informácií kontaktujte priamo p. prodekanku pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Janu Blštákovú, PhD.