4
Feb

Ubytovanie v kocke

1. Ako a kedy sa podávajú žiadosti o ubytovanie?

Podávanie žiadostí o ubytovanie prebieha  výlučne elektronicky iba prostredníctvom AIS v nasledujúcich termínoch:
Podávanie žiadostí na akademický rok 2020/2021
1.a 2.ročník I. stupňa a 1.ročník II. stupňa  4.5.2020 – 28.5.2020
Novoprijatí študenti (budúci  1.ročník I. stupňa)  11.5.2020 – 29.5.2020
Novoprijatí študenti (budúci  1.ročník II. stupňa)  25.6.2020 – 17.7.2020
 Ubytovacia komisia pracuje so žiadosťami podanými iba v elektronickej forme cez AIS, ak si študent nestihne podať žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch, iné formy žiadosti nebudú akceptované!

2. Kedy a ako sa študent dozvie či mu bolo pridelené ubytovanie?

V prípade študentov 1. 2. a 4. ročníka, výsledky spracovania žiadostí (dosiahnuté body) budú zverejnené Študentským parlamentom 01.06.2020. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 15.06.2020 v AISV prípade novoprijatých študentov(nastupujúcich do 1.ročníka na prvom a druhom stupni), výsledky spracovania žiadostí (dosiahnuté body) budú zverejnené 22.7.2020. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 31.7.2020 v AIS.

Všetky žiadosti musia byť v AIS overené a študentovi, ktorému bolo pridelené ubytovanie má žiadosť AKCEPTOVANÚ.

3. Dá sa voči neprideleniu ubytovania v ŠD EU odvolať?

Odvolať sa študent môže iba voči nesprávnemu výpočtu bodov.

4. Dá sa podať viacero žiadostí na viacero internátov?

Nie, žiadosť o ubytovanie je možné podať iba jednu a na jeden konkrétny internát.

5. Dokedy musí študent zaplatiť za ubytovanie?

Uhradiť poplatok za ubytovanie je nutné odo dňa pridelenia miesta na internáte od 14.08.2020 do 20.8.2020 (minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 23.8.2019). V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 20.8.2020, tak stráca nárok na pridelené miesto.

6. Ako sa študent dozvie aká izba mu bola pridelená a aký poplatok má zapltiť?

Každá žiadosť o ubytovanie musí byť overená a ten, kto získa ubytovanie musí mať žiadosť akceptovanú v AISe a po prihlásení do AISu si nájde, aký internát a konkrétna izba mu bola pridelená. Po prihlásení do AISu si každý, komu bolo pridelené miesto na internáte nájde aj predpis platby a jej konkrétne náležitosti (variabilný symbol, konštantný symbol, čiastka, č. účtu…..).

7. Ako si podať žiadosť o ubytovanie ak študent odchádza na ERASMUS?

Ak študent odcestuje na ERASMUS  v letnom semestri akademického roku 2020/2021, podáva si žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch.

Ak študent vycestuje na ERASMUS v zimnom semestri akademického roku 2020/2021, podáva žiadosť̌ o pridelenie ubytovania na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave (vzor nájdete na webe univerzity v sekcii Ubytovanie – Dokumenty) v termíne od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020, pričom konkrétne ubytovacie miesto mi bude oznámené až po návrate z mobilitného programu a to na Centre podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave najneskôr do začiatku letného semestra akademického roka 2020/21.