4
feb

Ubytovanie v kocke

1. Ako a kedy sa podávajú žiadosti o ubytovanie?

Podávanie žiadostí o ubytovanie prebieha  výlučne elektronicky iba prostredníctvom AIS v nasledujúcich termínoch:
Podávanie žiadostí na akademický rok 2018/2019
1.a 2.ročník I. stupňa a 1.ročník II. stupňa  2.5.2018 – 25.5.2018
Novoprijatí študenti (budúci  1.ročník I. stupňa)  18.6.2018 – 2.7.2018
Novoprijatí študenti (budúci  1.ročník II. stupňa)  25.6.2018 – 19.7.2018
 Ubytovacia komisia pracuje so žiadosťami podanými iba v elektronickej forme cez AIS, ak si študent nestihne podať žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch, iné formy žiadosti nebudú akceptované!

2. Kedy a ako sa študent dozvie či mu bolo pridelené ubytovanie?

V prípade  študentov 1. 2. a 4. ročníka, výsledky spracovania žiadostí (dosiahnuté body) budú zverejnené Študentským parlamentom 04.06.2018. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 15.06.2018 v AISV prípade novoprijatých študentov(nastupujúcich do 1.ročníka na prvom a druhom stupni), výsledky spracovania žiadostí (dosiahnuté body) budú zverejnené 23.7.2018. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 31.7.2018 v AIS.

Všetky žiadosti musia byť v AIS overené a študentovi, ktorému bolo pridelené ubytovanie má žiadosť AKCEPTOVANÚ.

3. Dá sa voči neprideleniu ubytovania v ŠD EU odvolať?

Odvolať sa študent môže iba voči nesprávnemu výpočtu bodov.

4. Dá sa podať viacero žiadostí na viacero internátov?

Nie, žiadosť o ubytovanie je možné podať iba jednu a na jeden konkrétny internát.

5. Dokedy musí študent zaplatiť za ubytovanie?

Uhradiť poplatok za ubytovanie je nutné odo dňa pridelenia miesta na internáte do 25.8.2018 (minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 25.8.2018). V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 24.8.2018, tak stráca nárok na pridelené miesto.

6. Ako sa študent dozvie aká izba mu bola pridelená a aký poplatok má zapltiť?

Každá žiadosť o ubytovanie musí byť overená a ten, kto získa ubytovanie musí mať žiadosť akceptovanú v AISe a po prihlásení do AISu si nájde, aký internát a konkrétna izba mu bola pridelená. Po prihlásení do AISu si každý, komu bolo pridelené miesto na internáte nájde aj predpis platby a jej konkrétne náležitosti (variabilný symbol, konštantný symbol, čiastka, č. účtu…..).

7. Ako si podať žiadosť o ubytovanie ak študent odchádza na ERASMUS?

Ak študent odcestuje na ERASMUS  v letnom semestri akademického roku 2018/2019, podáva si žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch, t.j. 2.5.2018 do 25.5.2018.

Ak študent vycestuje na ERASMUS v letnom semestri akademického roku 2018/2019, podáva si žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch, t.j. 2.5.2018 do 25.5.2018.
Ak študent vycestuje na ERASMUS v zimnom semestri akademického roku 2018/2019, podáva žiadosť̌ o pridelenie ubytovania na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave v termíne od 1. decembra 2018 do 31. decembra 2018, pričom konkrétne ubytovacie miesto mi bude oznámené až po návrate z mobilitného programu a to na Centre podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave najneskôr do začiatku letného semestra akademického roka 2018/2019.