12
Feb

AIS

AIS je Akademický informačný systém – je celouniverzitná databáza, ktorá slúži na správu štúdia študentov. Pomocou AIS sa študenti prihlasujú/odhlasujú zo skúšok, prihlasujú sa na povinne voliteľné predmety či podávajú žiadosť o ubytovanie.

My sme pre teba pripravili základný postup ako sa prihlásiť do AIS a ako sa prihlásiť a odhlásiť zo skúšky alebo ako zistíš, v ktorom si krúžku. Cez AIS môžeš taktiež vyplniť po skončení každého semestra aj anketu k hodnoteniu kvality výučby na univerzite.

Aplikácia pre android: Ais2 Študent app

Ako si pozrieť č.krúžku

Návod na používanie AIS2