O nás

Študentský parlament FPM je občianskym združením, ktorý bol založený v roku 1997. Do dnešného dňa sa v parlamente vystriedalo viac ako 150 študentov/študentiek FPM. Hlavnou úlohou ŠP je hájiť a presadzovať záujmy študentov pri rokovaniach s vedením fakulty a univerzity. Najväčší dôraz sa kladie na efektívnu komunikáciu so študentmi a možnosť sebarealizácie študentov vo voľnom čase prostredníctvom aktivít organizovaných ŠP.

Na čele ŠP je predseda, jeho zástupcom je podpredseda, vedenie ŠP dopĺňa tajomník resp. hospodár. Predseda zastupuje ŠP FPM a samotných študentov FPM na každomesačnom rokovaní s vedením fakulty „Kolégium dekana“ a každomesačnom stretnutí s rektorom EUBA „Rada Mladých“. Svojich zástupcov má ŠP aj v Hodnotiacej komisii, Disciplinárnej komisii, Komisii pre zahraničné pobyty, Stravovacej komisii. Niektorí členovia ŠP sú členmi študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity ako aj Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu.

Aktivity ŠP:

  1. Ubytovanie pre študentov FPM.
  2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít ako Beánia, Lámavica, Nultý deň, Majáles,…
  3. Príprava odborných prednášok, diskusií, workshopov.
  4. Špeciálnou skupinou sú aktivity, ktoré nie sú zamerané odborne, napríklad: Fotomaratón, Gombík pre UNICEF, Separovanie odpadu na EUBA a internátoch, upratovanie okolia školy a veľa iných.

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrázkov: https://unsplash.com/