12
feb

Štúdium na FPM

Fakulta uskutočňuje prijímacie konanie len na akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia.
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. 1. stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorého štandardná dĺžka je tri roky. 2. stupeň tvorí inžinierske štúdium a jeho štandardná dĺžka je dva roky a 3. stupeň štúdia predstavuje doktorandské štúdium. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme je päť rokov. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia.

1. stupeň štúdia

2. stupeň štúdia

Sprievodca štúdiom je tu pre všetkých nováčikov na Fakulte podnikového manažmentu prináša aktuálne informácie o fakulte, univerzite a jej štruktúre ako aj návod ako používať Akademický informačný systém a mnoho ďalších rád a pokynov.

Sprievodcu štúdiom nájdete TU!

V prípade otázok môžete kontaktovať aj svoj Študentský parlament na FB alebo na e-mailovej adrese: spfpm.euba@gmail.com.