12
feb

Študijné oddelenie FPM

Študijné oddelenie Fakulty podnikového manažmentu sa nachádza na piatom poschodí, blok D.

Úradné hodiny
Pondelok 13:00 – 14:30
Utorok 8:30 – 10:30
Streda 13:00 – 14:30
Štvrtok 8:30 – 10:30
Piatok 8:30 – 10:00

Študijné referentky na Fakulte podnikového manažmentu

Študijná referentka pre prijímacie pohovory na 1. a 2. stupeň štúdia na FPM

Študijná referentka pre 1. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia a 2. ročník dennej formy štúdia pre odbor EMP

Študijná referentka pre 3. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia, 2. ročník dennej formy štúdia pre odbor FM a 2. ročník externej formy štúdia

  • Anna Čačaná
  • miestnosť: D5.34
  • telefón na EU: 02/67295 klapka 534
  • e-mail: anna.cacana@euba.sk

Študijná referentka pre 1. a 2. ročník II. stupeň dennej a externej formy štúdia

Referentka pre sociálne záležitosti a zahraničné vzťahy

Referentka pre vedu a doktorandské štúdium