Užitočné info

12
Feb

Stravovanie

Si hladný a nevieš, kde sa najesť? V skratke ti ponúkame postup a zoznam stravovacích zariadení, ktoré ti ponúka univerzita. Postup pri použití ISIC karty...
Read More
12
Feb

AIS

AIS je Akademický informačný systém – je celouniverzitná databáza, ktorá slúži na správu štúdia študentov. Pomocou AIS sa študenti prihlasujú/odhlasujú zo skúšok, prihlasujú sa na povinne...
Read More
12
Feb

Rozvrh výučby

Rozvrh nájdeš: v AiS (návod nájdeš v súbore) v programe Lookin (Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe), v mobilnej aplikácií heorukapp Návod na používanie rozvrhu v...
Read More