Členovia ŠP FPM

Viktória Jakubovičová

Predsedníčka ŠP FPM

Melika Abotalebi

Podpredsedníčka ŠP FPM

Jakub Ševčík

Consultant

Dominika Kamodyová

Grafická návrhárka/Marketing

Miroslav Klucho

Consultant

Ján Krajči

Marketing

Ladislav Kuna

Marketing

Bývalí členovia

Michaela Kucharičová
2018 – 2019

Veronika Trimajová
2017 – 2019

Simona Páldiová (bývalá predsedníčka)
2015 – 2018

Roman Nemeček
2017 – 2018

Lenka Škapurová 
2014 – 2018

Mária Kozáková (bývalá podpredsedníčka)
2013 – 2017

Melika Abotalebi
2014 – 2017

Veronika Durilová
2013 – 2016

Jana Maglodská
2013 – 2014

Peter Kallo (bývalý predseda)
2011 – 2014

Jana Suchá (bývalá predsedníčka)
2009 – 2013

Jakub Kuník
2009 – 2013

Dominika Mireková
2008 – 2012

Petra Stríbrnská
2010 – 2011

Zuzana Bartošová
2005 – 2010

Stanislav Béreš
2006 – 2009

Peter Štetka
2005 – 2008

Martin Szilágyi
2005 – 2008

Karol Dobiáš (bývalý predseda)
2000 – 2002

Arpád Agócs
1999 – 2003

Vladimír Marhefka
1999 – 2003

Miroslav Kajan (bývalý predseda)
1997 – 2002

Janka Sviteková

Michaela Dubná
2017 – 2019

Simona Sándorová
2017 – 2018

Mária Kubišová
2015 – 2018

Peter Sagan
2013 – 2017

Dávid Mézes (bývalý predseda)
2010 – 2015

Pavol Oško
2009 – 2014

Andrej Halmo
2008 – 2013

Ľuboš Kubáni
2010- 2013

Dominik Orfánus
2005 – 2012

Marta Melicherčíková
2009 – 2011

Nataša Dvorská
2009 – 2010

Petra Abrmánová (bývala predsedníčka)
2004 – 2008

Lýdia Jasenská
2003 – 2008

Martin Kováč
2002 – 2006

Daniela Škvareninová
2001 – 2005

Zuzana Hoľková (bývalá podpredsedníčka)
2000 – 2004

Monika Beňová
1999 – 2003

Boris Beniak
1998 – 2002

Peter Marhefka
1997 – 2001

Patrícia Longauerová

Eliáš Jagelka
2017 – 2019

Erik Mackovič
2017 – 2018

Peter Bordáč
2015 – 2018

Bronislava Mateášová
2013 – 2017

Marcel Mihálik
2013 – 2014

Karolína Kötelesová
2011 – 2014

Denisa Tardianová
2008 – 2013

Maroš Šinský (bývalý predseda)
2008 – 2012

Petra Budincová
2008 – 2012

Lucia Litvová (bývalá podpredsedníčka)
2008 – 2013

Michaela Kinčáková
2008 – 2009

Petra Stríbrnská
2010 – 2011

Agnesa Belková (bývalá predsedníčka)
2005 – 2008

Barbora Franeková (bývalá predsedníčka)
2003 – 2008

František Michalec
2002 – 2006

Monika Škultetyová
2001 – 2005

Michal Makovník
2000 – 2004

Denisa Miklušová (bývala predsedníčka)
1999 – 2003

Dušan Bugáň
1998 – 2002

Lenka Mackaničová