Členovia ŠP FPM

Matúš Rácz

Člen ŠP FPM

Paulína Dudová

Predsedníčka ŠP FPM

Federico Banda

Instagram/Facebook

Bývalí členovia

Dominika Kamodyová (Legenda parlamentu)

2016 – 2020

Samuel Sleziak (Legenda parlamentu)

2018 – 2020

Melika Abotalebi (bývalá podpredsedníčka)

2018 – 2020

Miroslav Klucho (bývalý predseda)

2013 – 2019

Michaela Kucharičová

2018 – 2019

Michaela Dubná

2017 – 2019

Eliáš Jagelka

2017 – 2019

Veronika Trimajová

2017 – 2019

Simona Sándorová

2017 – 2018

Roman Nemeček

2017 – 2018

Erik Mackovič

2017 – 2018

Simona Páldiová (bývalá predsedníčka)

2015 – 2018

Peter Bordáč

2015 – 2018

Mária Kubišová

2015 – 2018

Lenka Škapurová 

2014 – 2018

Mária Kozáková (bývalá podpredsedníčka)

2013 – 2017

Melika Abotalebi

2014 – 2017

Peter Sagan

2013 – 2017

Bronislava Mateášová

2013 – 2017

Veronika Durilová

2013 – 2016

Dávid Mézes (bývalý predseda)

2010 – 2015

Jana Maglodská

2013 – 2014

Marcel Mihálik

2013 – 2014

Janka Sviteková

Peter Kallo (bývalý predseda)

2011 – 2014

Karolína Kötelesová

2011 – 2014

Pavol Oško

2009 – 2014

Ľuboš Kubáni

2010- 2013

Jana Suchá (bývalá predsedníčka)

2009 – 2013

Jakub Kuník

2009 – 2013

Denisa Tardianová

2008 – 2013

Lucia Litvová (bývalá podpredsedníčka)

2008 – 2013

Andrej Halmo

2008 – 2013

Dominika Mireková

2008 – 2012

Maroš Šinský (bývalý predseda)

2008 – 2012

Petra Budincová

2008 – 2012

Dominik Orfánus

2005 – 2012

Petra Stríbrnská

2010 – 2011

Marta Melicherčíková

2009 – 2011

Nataša Dvorská

2009 – 2010

Zuzana Bartošová

2005 – 2010

Michaela Kinčáková

2008 – 2009

Stanislav Béreš

2006 – 2009

Agnesa Belková (bývalá predsedníčka)

2005 – 2008

Patrícia Longauerová

Peter Štetka

2005 – 2008

Martin Szilágyi

2005 – 2008

Petra Abrmánová (bývala predsedníčka)

2004 – 2008

Barbora Franeková (bývalá predsedníčka)

2003 – 2008

Lýdia Jasenská

2003 – 2008

František Michalec

2002 – 2006

Martin Kováč

2002 – 2006

Monika Škultetyová

2001 – 2005

Daniela Škvareninová

2001 – 2005

Michal Makovník

2000 – 2004

Zuzana Hoľková (bývalá podpredsedníčka)

2000 – 2004

Denisa Miklušová (bývala predsedníčka)

1999 – 2003

Monika Beňová

1999 – 2003

Arpád Agócs

1999 – 2003

Vladimír Marhefka

1999 – 2003

Karol Dobiáš (bývalý predseda)

2000 – 2002

Dušan Bugáň

1998 – 2002

Boris Beniak

1998 – 2002

Miroslav Kajan (bývalý predseda)

1997 – 2002

Peter Marhefka

1997 – 2001

Lenka Mackaničová