5
Feb

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov a telovýchovných aktivít prostredníctvom AiS2

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS v termíne 8. februára od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Cudzí jazyk II.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 

  • angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština.

 

Definitívna verzia rozvrhu hodín už je v AiSe, okrem rozdelenia na PVP, ktoré bude do 7.2.2021. 

Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

V termíne od 8. februára 8:00 hod. do 20:00 hod.

Prihlasujú sa študenti

1. ročníka 1. stupňa študijný program FM 

2. ročníka 1. stupňa študijný program EMP 

na konkrétne rozvrhové okná.