12
feb

Ako sa zorientovať na EUBE

Výučba prebieha v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v budovách, ktoré sú rozdelené do dvoch častí a sú vzájomne prepojené.

Názvy budov: Výučba 1 (V1, stará budova) a Výučba 2 (V2, nová budova).

Budova V1 je sídlom: Národohospodárskej fakulty (2. poschodie), Obchodnej fakulty (1. poschodie), Slovenskej ekonomickej knižnice (3. poschodie). Miestnosti v starej budove V1 sa označujú bez bodky (napr. B107). V budove V1 je aj kaviareň Freh Lemon, bufet, bankomat SLSP či predajňa kníh a študijnej literatúry – pri prechode z budovy V2.
Budova V2 je sídlom: rektorátu EU v Bratislave (3. poschodie), Fakulty hospodárskej informatiky (7. a 8. poschodie), Fakulty podnikového manažmentu (5. a 6. poschodie), Fakulty medzinárodných vzťahov (4. poschodie), Fakulty aplikovaných jazykov (2. poschodie, vestibul), Centra telesnej výchovy a športu (4. poschodie). Miestnosti, ktoré sa nachádzajú v novej budove V2 sú označené s bodkou (napr. B1.02). Číslo „1“ označuje poschodie, písmeno „B“ blok. V posluchárňach s písmenami B a C a číslom 1 prebiehajú prednášky, v posluchárňach označených písmenami A (napr. A6.12) naopak cvičenia. V budove V2 nájdete aj: bagetériu, pizzériu, bufet, skriptáreň – nachádza sa pod schodmi a kopírovacie služby.

Okrem toho, sa v areáli Ekonomickej univerzity nachádza aj AULA Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ako sa dopraviť na vyučovanie?

  • Z hlavnej železničnej stanice: č.93 s prestupom na zastávke SAV na autobus č. 84  – výstup na zastávke Bulíková alebo 184 – výstup na zastávke Ekonomická univerzita (č.184 jazdí iba počas semestra).
  • Z autobusovej  stanice: č.88 s výstupom na zastávke Ekonomická univerzita.
  • Z internátov: 
    • Hroboňova a Prokopa Veľkého č. 84 alebo 184 s nástupom na zastávke Hroboňova.
    • Ekonóm a Vlčie hrdlo č. 87  s nástupnými zástavkami Vlčie Hrdlo a Prístav
    • Starohájska 4, Starohájska 8: nástupná zastávka je Námestie hraničiarov,  autobusová linka č. 88, priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita. Nástupná zastávka je Starohájska, autobusová linka č. 68, priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.