12
Feb

Ako sa zorientovať na EUBE

Výučba sa uskutočňuje v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v dvoch budovách, ktoré sú samostatné a vzájomne prepojené.

Budovy sú označované ako V1 stará budova (budova naľavo) a V2 (budova napravo),  nová budova.

Budova V1 sídli Slovenská Ekonomická knižnica (2. – 4. poschodie).

Budova V2 je sídlom rektorátu EU v Bratislave, celouniverzitných pracovísk, centier telesnej výchovy a športu ako aj našej fakulty. Výučba však prebieha v obidvoch budovách v novej aj v starej budove.

Aula EU je umiestnená pred novou budovou a je miestom, v ktorom sa uskutočňujú rôzne akcie, ako napríklad otvorenie nového roka, promócie, rôzne prednášky, workshopy a inaugurácie.


Označenie učební

V1: miestnosti v budovách  vo vestibule a na medziposchodiach sú označené písmenom bloku a číslom miestnosti napríklad (D 115). Miestnosti od prvého poschodia vyššie sú označené číslom poschodia písmenom bloku a číslom miestnosti napríklad (1D15). Miestnosti C nájdeš na prízemí, vpravo za bufetom.

V2: miestnosti sú označené písmenom bloku číslom poschodia bodka a dvojčísle miestnosti napríklad (D1.15).


Ako sa dopraviť na vyučovanie?

  • Z hlavnej železničnej stanice: č. 93 s prestupom na zastávke SAV na autobus č. 84  – výstup na zastávke Bulíková alebo 184 – výstup na zastávke Ekonomická univerzita (č.184 jazdí iba počas semestra).
  • Z autobusovej  stanice: č. 88 s výstupom na zastávke Ekonomická univerzita.
  • Z internátov: 
    • HOPA a DOPA č. 84 alebo 184 s nástupom na zastávke Hroboňova.
    • Ekonóm a Vlčie hrdlo č. 87  s nástupnými zástavkami Vlčie Hrdlo a Prístav
    • Starohájska 4, Starohájska 8: nástupná zastávka je Námestie hraničiarov,  autobusová linka č. 88, priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita. Nástupná zastávka je Starohájska, autobusová linka č. 68, priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Šatne

Sú k dispozícií študentom na odloženie vrchného oblečenia alebo cestovnej batožiny. Nájdete ich v starej aj novej budove a to v budove V1 na konci vestibulu vľavo v bloku B miestnosť šatňa 1 a v budove V2 vo vestibule za výťahmi na pravej strane, miestnosť 1.08. V prevádzke sú od 1.októbra do 15. mája v čase od 6:30h. do 20:00h.