12
Feb

O EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

 

Prečo študovať na EU v Bratislave?

 • EU v Bratislave je najvýznamnejšia a najväčšia vzdelávacia inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku.
 • Poskytujeme štúdium v 67 študijných programoch na 3. stupňoch štúdia a všetky z nich sú akreditované MŠ SR.
 • Možnosť získania dvojitého diplomu z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
 • Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžete absolvovať viac ako 100 predmetov v inom svetovom jazyku.
 • Prostredníctvom študentských mobilít získate možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave je členom mnohých svetových organizácií.
 • Študenti a zamestnanci univerzity majú bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým elektronickým informačným zdrojom a databázam.
 • Budete si môcť vybrať z viac ako 20 druhov športov na vysokej úrovni.
 • Univerzita uskutočňuje veľké množstvo odborných prednášok popredných slovenských i svetových expertov.
 • Študenti majú možnosť realizovať sa aj vo viacerých študentských organizáciách.
 • Ubytovanie v zrekonštruovaných internátoch.