4
Feb

Internáty EU v Bratislave

ŠD Dolnozemská

ŠD Hroboňova 4

ŠD Ekonóm

ŠD Starohájska 4

ŠD Starohájska 8

ŠD Vlčie hrdlo

ŠD Prokopa Veľkého 41

Zmluvné zariadenie Student Residence

 • Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
 • Riaditeľka: Ing. Iveta Rudavská
 • Kontaktná osoba: Anna Danihelová
 • Vrátnica
  • +421 2 6729 1201
 • Ubytovacia referentka: Anna Šuľáková
 • Adresa: Hroboňova 4, 817 07 Bratislava
 • Riaditeľka: Ing. Jana Sodomová
 • Vrátnica
  • +421 2 5930 2317
 • Ubytovacia referentka: Anna Komorná
 • Adresa: Starohájska 4, 852 19 Bratislava
 • Riaditeľka: Ing. Iveta Rudavská
 • Vrátnica
  • +421 2 6729 1080 
 • Ubytovacia referentka: Dana Kolárová
 • Adresa: Starohájska 8, 852 19 Bratislava
 • Riaditeľka: Ing. Iveta Rudavská
 • Vrátnica
  • +421 2 6729 1086
 • Ubytovacia referentka: Zlatuša Tumanová

 

 • Adresa: Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava
 • Riaditeľka: Ing. Jana Sodomová 
 • Vrátnica
  • +421 2 5930 2322