Ubytovanie

4
feb

Prideľovanie ubytovania

Základné informácie k prideľovaniu ubytovania v ŠD EU v Bratislave 2019/2020 Milí študenti, v súvislosti s podávaním žiadostí o ubytovanie a prideľovaním miest na ŠD...
Read More
4
feb

Dokumenty k ubytovaniu

Čiara novoprijatí Čiara pokračujúce ročníky Dosiahnuté body pokračujúce ročníky Harmonogram ubytovania 2019/2020 Zásady prideľovania ubytovania 2019/2020 Domový poriadok 2018 Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch...
Read More
4
feb

Ubytovacia komisia

Ubytovaciu komisiu pre ubytovanie študentov na akademický rok 2019/2020 tvoria: študentská časť: Melika Abotalebi a Michaela Kucharičová pedagogiská časť: Ing. Katarína Grančičová, PhD. – poverená výkonom...
Read More