Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
1 2 3 16
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM