21
Mar

PhD. Workshop | Odpovede na tvoje otázky

Nestihol si nás PhD. Workshop? Nevadí, pani dekanka doc. Romanová spolu s prodekanom pre vzdelávanie doc. Bolekom nám zodpovedali na najčastejšie otázky a my sme ti ich spísali, aby ti nič neuniklo!

 

  1. Ako prebieha prihlasovanie?

Prihlasovanie na témy prebieha od 9. apríla 2023 do 9. júna 2023. Ak by študent chcel riešiť svoj vlastný problém, svoju vlastnú tému, môže osloviť vyučujúcich (docent/profesor), ktorí majú výkon na publikačnej činnosti fakulty. Zverejňuje sa približne 20 tém, no všetko závisí od kapacity. Na jedného vyučujúceho, ktorý je vhodným kandidátom na školiteľa, pripadá cca 5 doktorandov.

K prihláške na doktorandské štúdium sa prikladá riešený projekt v slovenskom ale aj v anglickom jazyku, no zatiaľ len ako dočasné zmapovanie stavu skúmaného problému (maximálne 10 strán). Tento rok sa k prihláške pridáva aj motivačný list.

2. Ako prebieha prijímacia skúška?

Výberové konanie pozostáva z prijímacej skúšky, kde študent odprezentuje svoj projekt a zámer čo chce študent riešiť pred komisiou. Zloženie komisie sa vyberá na základe katedry, na ktorú sa uchádzač hlási.

3. Ako má vyzerať problém, ktorý budem riešiť?

Riešený problém musí byť určitým prínosom pre vedu. Je viac-menej na študentovi, aký typ problému si vyberie, len si musí uvedomiť, že tento problém bude riešiť počas celého svojho štúdia spolu s jeho školiteľom.

4. Čo budem ako doktorand robiť?

Doktorandi musia odučiť dokopy 104 hodín za celý III. stupeň štúdia (3 roky), čo vychádza v priemere 4 cvičenia za jeden ak. rok. Doktorandi taktiež pôsobia na katedre danej fakulty a podieľajú sa na jej chode a neustálom zlepšovaní sa. Taktiež ďalšia povinnosť doktoranda je publikácia vedeckých článkov. Aby bol študent pripustený k dizertačnej skúške, musí získať 60 kreditov za publikačnú činnosť počas celého štúdia. Zdroje na publikácie môže čerpať aj zo svojho “problému”, ktorý rieši a taktiež má každý študent PhD. možnosť neustálych konzultácií so svojim školiteľom, ktorý mu bude pomáhať v tejto oblasti. Ďalšia “povinnosť” každého doktoranda je povinnosť vycestovať na Erasmus+ mobilitu do vybraných krajín. Taktiež máte možnosť chodiť so svojim školiteľom, či s príslušnými “kolegami” na rôzne konferencie na Slovensku, či v zahraničí, ktoré sú hradené v plnej miere.

5. Koľko kreditov má jedna publikácia?

Počet kreditov na jednu publikáciu je individuálny. Záleží to všetko od toho, ako je daná publikácia vypracovaná, a v ktorých rankingoch sa objaví. Niektoré publikácie môžu mať aj 30 kreditov, iné menej. Získať 60 kreditov počas troch rokov štúdia však nie je problém.

6. Ako prebieha výučba doktorandov?

Doktorandi majú na našej fakulte 6 predmetov. Každý z nich má 16 hodinovú výmeru. V prepočte to znamená, že sa predmet rozdelí na 4 hodinové bloky na 4 dni. Výučba nie je taká, ako na I. či II. stupni. Priebeha skôr formou diskusií s cvičiacim a doktorandom. Diskutujete o rôznych témach a snažíte sa nájsť riešenie pre každý problém, alebo si jednoducho len vymieňate názory.

7. Aké je platové ohodnotenie študenta PhD.?

Platové ohodnotenie pre nasledujúci ak. rok (2023/2024) je počas prvých dvoch rokov 915€. Následne po prvej časti dizertačnej skúšky sa táto suma zvýši na 1065€. Uvedené sumy sú v netto hodnote (štipendium).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na našom instagrame: @sp_fpm alebo na e-mailovej adrese spfpm.euba@gmail.com