17
Sep

Možnosti mobilít do tretích krajín

Naši študenti, otvárame výzvu pre podávanie žiadostí o mobility do tretích krajín. Cestovať môžete s podporu grantu do Albánska, Ukrajiny, Číny, alebo bez grantovej podpory do Ruska, USA, Argentíny, Japonska, Južnej Kórei a Thajska.  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte p. prodekanku pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Janu Blštákovú, PhD.