4
Feb

Možnosti zahraničných pobytov

Aktivity zahraničných vzťahov

  • študijné pobyty
  • študentské stáže
  • absolventské stáže
  • letné školy
  • predmety v cudzích jazykoch
  • programy v cudzích jazykoch
  • učiteľské mobility
  • zamestnanecké mobility
  • spolupráca so zahraničnými univerzitami

Ekonomická univerzita ponúka študentom možnosť vycestovať v rámci dohôd o spolupráci v medzinárodných programoch Erasmus +, CEEPUS a iné. Študenti Fakulty podnikového manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v rámci štúdia na univerzite môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí či odbornej stáže.