Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
24
sep

Nové stoly na FPM

Včera sa nám podarilo vybaviť šesť učební novými stolmi a dve učebne novými stoličkami, ktoré sme spoločnými silami si vyklikali v projekte SLSP. Prosíme preto...
Zobraziť viac
13
sep

Tanečné kurzy

Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center! Začíname už 2. októbra. Pozri si aktuálne rozvrhy na zimný semester...
Zobraziť viac
5
sep

Nultý deň

Prídi odpáliť začiatok semestra za DOPU 17.9.2017 o 20:00! Každým rokom je zvykom sa stretnúť večer pred začatím semestra za internátom Dopa a zabaviť sa...
Zobraziť viac
2
sep

Sprievodca prváka po FPM

Spolu s kolegami zo študentského parlamentu fakulty podnikového manažmentu sme sa pre Teba rozhodli zhotoviť príručku – ,,ako prežiť prvé dni na univerzite“. Dúfame, že...
Zobraziť viac
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM