Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
9
jan

Erasmus+ 2019/2020

Predkladať žiadosti o štúdijný pobyt v zahraničí s grantovou podporou v rámci programu Erasmus+ môžete do 16.2.2019 u Mgr. Slávky Bielikovej v miestnosti D5.38 Viac...
Zobraziť viac
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM