Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
28
okt

Lyžiarske kurzy

Milí študenti, Centrum telesnej výchovy a športu EUBA vám aj tento rok ponúka viaceré možnosti lyžiarskych kurzov. Absolvovaním kurzu môžete získať zápočet.  
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM