Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
3
feb

INTERNATIONAL STUDY FAIR SPRING 2018

Pozývame študentov na podujatie INTERNATIONAL STUDY FAIR SPRING 2018, ktoré sa bude konať 27.2.2018 v čase od 10:00 do 14:00 vo vstupných priestoroch univerzity.
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM