Študentský parlament
Fakulty Podnikového manažmentu
16
apr

Študentská anketa novou formou!

V týždni od 24.04. do 29.04.2017 prebehne počas prednášok študentská anketa, kde môžeš vyjadriť svoj názor na výučbu predmetov letného semestra. Anketa bude prebiehať elektronickou formou. Preto...
Zobraziť viac
1 546 študentov
17 500 absolventov
96 % zamestnanosť
100 % zábava na akciách ŠP FPM

Členovia ŠP FPM