16
Nov

Desatoro študenta – Etický kódex študenta FPM EUBA

                                                                                          Preambula

Desatoro študenta vychádza ako neformálna verzia doplnenia vnútorných predpisov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Etický kódex študenta FPM EUBA je v súlade so Študijným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave .

                                         

                                                                                    Desatoro študenta

 

  1. Napriek tomu, že nemusím, budem sa snažiť riadiť týmto kódexom. Jeho cieľom nie je nič iné, než zabezpečiť, aby sa na našej univerzite cítili všetci lepšie.
  2. Chodiť na EUBU je výsadou, nie povinnosťou. Preto sa nebudem sťažovať na to, že sa musím učiť. Prišiel/prišla som sem, aby som sa ako človek posunul/a, a nie prestupoval/a na mieste, kde ma nechala stredná škola.
  3. Na EUBU chodím, pretože chcem, nie preto, že musím. Ak ma štúdium prestane baviť, odídem a nebudem strpčovať život vyučujúcim ani ostatným študentom.
  4. Budem šíriť dobré meno univerzity a budem hrdý/á, že som dostal/a možnosť na nej študovať.
  5. Nebudem iba nadávať a ohovárať. Pokiaľ zistím problém a budem cítiť, že viem pomôcť, oslovím dotyčných ľudí a priložím ruku k dielu.
  6. Budem na sebe pracovať aj nad rámec svojich školských povinností. Čo životu dám, to mi život vráti.
  7. Nebudem robiť hanbu svojim rodičom a budem sa správať ako vychovaný človek. To zahŕňa aj zdravenie vyučujúcich a zamestnancov univerzity.
  8. Nebudem podvádzať a kopírovať záverečné práce. Aj tak sa mi to vráti, keď budem chcieť v živote niečo dosiahnuť. Napríklad, keď pôjdem do politiky.
  9. Budem sa obliekať ako študent/ka Ekonomickej univerzity v Bratislave, nie ako žiak poľnohospodárskeho učilišťa. To znamená, že tepláky budem nosiť len doma.
  10. Aj keď nebudem vždy súhlasiť s vyučujúcimi, budem sa správať slušne a s rešpektom. Tí ľudia sa totiž denne snažia, aby som v budúcnosti nezarábal/a minimálnu mzdu.