Dominika Šimanská

Marketing

Dominika Šimanská

Marketing

Biography

Študent III. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku.