Federico Banda

Instagram/Facebook

Federico Banda

Instagram/Facebook
fbanda1@student.euba.sk

Biography

Študent I. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment.

Člen rady kvality FPM.

Člen akademického senátu FPM.