Federico Banda

Instagram/Facebook

Federico Banda

Instagram/Facebook
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študent 2. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Člen rady kvality FPM.