Paulína Dudová

Marketing

Paulína Dudová

Marketing
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študentka 2. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Predsedníčka ŠPFPM.