Paulína Dudová

Predsedníčka ŠP FPM

Paulína Dudová

Predsedníčka ŠP FPM
paulina.dudova@euba.sk

Biography

Študentka 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment.

Predsedníčka ŠP FPM.

Člen akademického senátu Euba.

Člen akademického senátu FPM.

Člen rady kvality EUBA.