22
Jul

UBYTOVANIE 2023/24 – ČIARA NOVOPRIJATÉ ROČNÍKY

Zverejňujeme pridelené miesta študentov novoprijatých ročníkov.

Študenti, ktorí sú označení zelenou farbou so statusom “UBYTOVANÝ” prosíme, aby si v AISe skontrolovali údaje a v prípade nezrovnalostí kontaktujte ŠP FPM na tejto mailovej adrese: ubytovanie.fpm@euba.sk. Izby a internáty vám budú pridelené počas JÚLA v systéme AIS.

Ak niekto stratí záujem o miesto v ŠD, je nutné túto zmenu nahlásiť na mail: ubytovanie.fpm@euba.sk a následne sa posunie poradie!!!

ČIARA NOVOPRIJATÉ ROČNÍKY