Matúš Rácz
22
Oct
/

Paulína Dudová

Študentka 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment. Predsedníčka ŠP FPM. Člen akademického senátu Euba. Člen akademického senátu FPM. Člen rady kvality EUBA.
22
Oct
/

Samuel Baranovič

Študent I. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment. Člen akademického senátu EUBA. Člen akademického senátu FPM.
22
Oct
/

Federico Banda

Študent I. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment. Člen rady kvality FPM. Člen akademického senátu FPM.
22
Oct
/

Dominika Šimanská

Študent III. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku.