12
Feb

Harmonogram akademického roka pre FPM

  Termín Poznámka
Zápisy na štúdium:
1.   ročník I. stupeň 4.9.2018 DŠ a EŠ, viac info TU!
2.   ročník I. stupeň Elektronický zápis DŠ a EŠ, viac info TU!
3.   ročník I. stupeň Elektronický zápis DŠ a EŠ, viac info TU!
1.   ročník II. stupeň 5.9.2018 DŠ a EŠ, viac info TU!
2.   ročník II. stupeň Elektronický zápis DŠ a EŠ, viac info TU!
Slávnostné otvorenie akademického roka    17.9.2018 centrálne pre celú univerzitu
Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 17.9.-14.12.2018
Výučba – zimný semester – externé štúdium – 1. a 2. stupeň 22.9.-15.12.2018
Predtermíny 10.-14.12.2018
Skúškové obdobie – zimný semester 17.-21.12.2018

2.1.-2.2.2019

1.ročník I. a II.stupňa

2.ročník I. a II. stupňa

Zimné prázdniny 4.2.-8.2.2019
Výučba – letný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 11.2.-10.5.2019
Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 11.2.-26.4.2019
Výučba – letný semester – externé štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 9.2.-11.5.2019
Výučba – letný semester – externé štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 9.2.-27.4.2019
Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia február – máj 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa  29.4.-27.5.2019
Skúškové obdobie –2. ročník 2. stupňa DŠ a 3. ročník 2. stupňa EŠ 29.4.-25.5.2019
Skúškové obdobie – letný semester 13.5.-4.7.2019*
***
1.ročník I. a II.stupňa

2.ročník I. a II. stupňa

Termín odovzdania ZP 3.ročník 1.stupeň 10.5.2019
Termín odovzdania ZP 2.ročník 2.stupeň DŠ a 3.ročník 2. stupňa EŠ 3.5.2019
Štátne skúšky – bakalárske 3.6. – 6.6.2019
Štátne skúšky – inžinierske 27.5. – 30.5.2019
Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia Aktualizujeme
Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia Aktualizujeme
Opravný termín štátnych skúšok na 1. stupni štúdia a 2. stupni štúdia Aktualizujeme
Promócie (2. stupeň štúdia) 24.6.-4.7.2019 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie (1. stupeň štúdia) 1.7.-4.7.2019 podľa harmonogramov fakúlt
Obdobie hlavných prázdnin 8.7.-31.8.2019

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia.

Harmonogram si môžete stiahnuť aj TU!