12
feb

Harmonogram akademického roka pre FPM

  Termín Poznámka
Zápisy na štúdium:
1.   ročník I. stupeň 4.9.2017 DŠ a EŠ, viac info TU!
2.   ročník I. stupeň 6.9.2017 DŠ a EŠ, viac info TU!
3.   ročník I. stupeň 7.9.2017 DŠ a EŠ, viac info TU!
1.   ročník II. stupeň 5.9.2017 DŠ a EŠ, viac info TU!
2.   ročník II. stupeň 11.7.2017 DŠ a EŠ, viac info TU!
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka  4.9. – 15.9.2017 podľa harmonogramov fakúlt
Slávnostné otvorenie akademického roka    18.9.2017 centrálne pre celú univerzitu
Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 18.9. – 15.12.2017
Výučba – zimný semester – externé štúdium – 1. a 2. stupeň 23.9. – 16.12.2017
Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia september – december 2017 podľa harmonogramov fakúlt
Predtermíny 18. – 22.12.2017
Skúškové obdobie – zimný semester  2.1. – 2.2.2018
Zimné prázdniny 5.2. – 9.2.2018
Výučba – letný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 12.2.-11.5.2018
Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 12.2. – 27.4.2018
Výučba – letný semester – externé štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 10.2. – 12.5.2018
Výučba – letný semester – externé štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 10.2. – 28.4.2018
Týždeň na udeľovanie zápočtov  24.4. – 29.4.2018

9.5. – 13.5.2018

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni
pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni
Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia február – máj 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 30.4. – 26.5.2018
Skúškové obdobie –2. ročník 2. stupňa 30.4. – 11.5.2018
Skúškové obdobie – letný semester 14.5. – 6.7.2018*
***
Termín odovzdania ZP 3.ročník 1.stupeň 10.5.2018
Termín odovzdania ZP 2.ročník 2.stupeň 4.5.2018
Štátne skúšky – bakalárske 4.6. – 6.6.2018
Štátne skúšky – inžinierske 28.5. – 31.5.2018
Štátne skúšky – dizertačné podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia 11.6. – 15.6. 2018
Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia 25.6.2018
Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia jún – júl 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný termín štátnych skúšok na 1. stupni štúdia a 2. stupni štúdia 27.8.2018
Promócie (2. stupeň štúdia) 25.6. – 4.7.2018 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie (1. stupeň štúdia) 2.7. – 6.7.2018 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie (3. stupeň štúdia) október 2017, marec 2018
Obdobie hlavných prázdnin 9.7. – 31.8.2018

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia.

Harmonogram si môžete stiahnuť aj TU!