By

parlament

12
Feb

O EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.  ...
Read More
12
Feb

O Fakulte podnikového manažmentu

Profil Fakulty podnikového manažmentu Fakulta podnikového manažmentu vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (okrem ďalších dvoch fakúlt) ako Fakulta výrobno-ekonomická. V...
Read More
1 2 3 7