10
Nov

Študentská anketa ZS 2015/2016

Študenti,

opäť máte možnosť sa vyjadriť ku kvalite výučby a k  svojim učiteľom prostredníctvom študentskej ankety. Anketa sa začína 15. novembra 2015 a bude sprístupnená do 22.marca 2016. Študenti, neváhajte a využite túto možnosť na vyjadrenie svojich názorov a postrehov na predmety a učiteľov.

Anketa je anonymná. Jej výsledky budú použité na skvalitnenie učebného procesu. Vyplnením anketového formuláru prispejete k možnej náprave vecí, ktoré Vás znepokojujú, a ktorých odstránenie je v záujme nás všetkých.

Pri vyplňovaní ankety postupujte v súlade s manuálom k anketám, ktorý je dostupný v AIS v časti Postupy pre študentov.

Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk.