22
Jul

Ubytovanie 20/2021-počet bodov novoprijatí (aktualizované)

K dnešnému dňu podľa harmonogramu zverejňujeme dosiahnuté body budúcich prvákov a štvrtákov v akademickom roku 2020/2021.

Odvolania voči zle vypočítaným bodom alebo akékoľvek otázky týkajúce sa ubytovania môžete posielať na mail ubytovacej komisii ubytovanie.fpm@euba.sk od 23. júla do 27. júla 2020. Požiadavky pre prepočítanie bodov po tomto dátume nebudú akceptované.

Výsledok o pridelení ubytovania (tzv. čiara) bude zverejnený 31. júla 2020. To, aká izba vám bola pridelená sa dozviete v Aise počas augusta.

Body k ubytovaniu sú usporiadané od najvyššieho k najnižšiemu počtu,
podľa dosiahnutých bodov za priemer, vzdialenosť, obojstranné
a jednostranné osirotenie, ZŤP, SVOČ, darovanie krvi, eko a iné aktivity.

Dosiahnuté body