29
Jul

čiara novoprijatí

Zverejňujeme pridelenie miesta novoprijatých študentov (prváci a štvrtáci).

Študenti, ktorí sú označení červenou farbou so statusom UBYTOVANÝ, aby si v AISe skontrolovali údaje a v prípade nezrovnalostí kontaktujte ŠP FPM na tejto mailovej adrese: ubytovanie.spfpm@gmail.com Izby a internáty vám budú pridelené počas AUGUSTA v systéme AIS.

Ak niekto stratí záujem o miesto v ŠD, je nutné túto zmenu nám nahlásiť na mail: ubytovanie.spfpm@gmail.com a následne sa posunie poradie.

Študenti, ktorí odchádzajú na zimný semester na ERAZMUS majú žiadosť neakceptovanú a v prípade záujmu o ubytovanie si musia podať žiadosť na Centrum podnikateľských a univerzitných služieb do 31.12.2019.