26
Apr

vyhodnotenie dotazníka

Skúškové obdobie

 • Dlhé čakanie na výsledky skúšky – Podľa študijného poriadku, výsledok skúšky má oznámiť vyučujúci do 5 pracovných dní. Na ďalšom kolégium dekana, budeme informovať dekana aj vedúcich katried, že nie vždy sa termín dodržiava a aby sa dlhému čakaniu na výsledky predišlo v nasledujúcom skúškovom období.
 • Nemožnosť nahliadnutia do písomky – ak nie je možnosť si ísť pozrieť písomku na hodine, odporúčame ísť za vyučujúcim počas konzultačných hodín. Ak ho nezastihnete, skúste sa s ním dohodnúť na stretnutí cez email. Ak sa vám stále nepodarilo nahliadnuť do písomky z dôvodu, že by vám v tom vyučujúci bránil, v najhoršom prípade choďte za vedúcim katedry.
 • Podmienky absolvovania predmetu nie sú jednotné. Tu nastáva aj ten problém, že podmienky, ktoré sú uvedené v študijnom poriadku si vyučujúci vysvetľujú každý inak. Budeme apelovať, aby sa jasne vysvetlili podmienky a aby učitelia a študenti boli o nich informovaní.

Čo sa Vám na FPM páči, na čom by mala viac stavať?

 • Mať k dispozícií výučbové materiály online/mať k dispozícií prednášky
 • Študentom sa páčia konkrétne predmety ako je informatika alebo telesná výchova, prípadne predmety, kde spolupracujú tímovo, taktiež sa im páči prístup niektorých vyučujúcich, ktorí sa snažia predať svoje vedomosti
 • Stavať by mala viac na praxi, soft skills – na našej fakulte je niekoľko možností, ktoré študent môže využiť, napríklad: medzinárodný workshop SKILL THE GAP, prednášky zo sérií Theories&Chill, predmet ZRUČNOSTI PRE ÚSPECH pre 4. a 5. ročník alebo KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ.
 • Posledné týždne sme boli ticho – áno, uvedomujeme si to a preto to chceme napraviť a začali sme naplno makať! Za ten čas sme stihli zorganizovať prvý workshop zo série Theories&Chill T&C: SCIENCE OF SUCCESS; ŠTUDENTSKÉ KINO v ktorom budeme pravidelne pokračovať; DEBATU s redaktormi Samom Marcom a Vladimírom Šnídlom; kvíz BRAIN sQUEEZing, pričom sa chystá 15.4.2019 ďalší kvíz; nasledovala KÁVA S PARLAMENTOM; prednáška s ekonomickým analytikom Jurajom Karpišom PREDNÁŠKA Z PRAXE; druhé pokračovanie sérií Theories&Chill T&C: PSYCHOLÓGIA SPOTREBITEĽA; ale aj LÁMAVICU či workshop DOBRÝ NÁPAD – načo si dať pozor, keď mám dobrý nápad a potrebujem na neho financie; SKILL THE GAP; EUBA STUDENTS FAIR;
  • Čaká nás: MAJÁLES ale aj plno ďalších akcií, ktoré pripravujeme
 • FPM by mala viac stavať na prednáškach a seminároch z praxe – snažila sa. Minulý rok organizovala fakulta pravidelné prednášky, kam chodili prednášať odborníci z praxe. Ale záujem o tieto prednášky bol vždy mizerný. Na jednej strane všetci chcú prednášky z praxe, zručnosti a tak ďalej, ale na tej druhej, aj tak tam skoro nikto nechodí. Čo dúfame, že sa postupne zmení a študenti začnú čím ďalej navštevovať podujatia, ktoré sú na celej univerzite pre nich pripravované. Napríklad aj naposledy organizovaná prednáška z praxe bola úspešná. Navyše aj vyučujúci pozývajú na svoje prednášky odborníkov z praxe.

Čo nové by ste na FPM privítali? Čo Vám chýba?

 • Zverejnené fotografie vyučujúcich na webovej stránke a aktualizácia ich predmetov/konzultačných hodín – zverejnenie fotografií nie je možné z dôvodu GDPR. Nemôžeme nútiť učiteľov, aby si uverejnili fotografiu na web a musíme to všetci rešpektovať. Ten, kto sa rozhodol si fotografiu zverejniť, je to len jeho rozhodnutie. Ak budú študenti veľmi trvať na fotkách, tak isto aj vyučujúci budú chcieť mať k dispozícií fotky študentov, pretože tiež nie vždy vedia, aký študent im píše mail, napríklad. A to pre niektorých študentov by nemuselo byť najlepšie riešenie. Čo sa týka aktualizácii a to nie len predmetov a KH, ale celého webu, na to dohliadneme, aby sa na webovej stránke nachádzali aktuálne informácie.
 • Pohodlnejšie sedenie pred učebňami – na takýto projekt je potrebné zohnať financie od firiem. Pustíme sa do toho. Získanie financií ale môže trvať dlhšie, takže to nebude hneď.
 • Privítanie spoločenských akcií na zabavenie sa a lepšieho spoznania sa (nie alko akcie) – Plánujeme pravidelné organizovanie študentského kina, taktiež sme organizovali úspešný quiz a rozhodne v ňom budeme pokračovať ďalej, tak isto pripravujeme aj ďalšie, v poradí druhé študentské kino.
 • Naklonovať červenú zónu – minulý rok sa v starej budove vytvorila Kaufland zóna. Priestor na vytvorenia ďalších zón na univerzite tu je ale financie chýbajú a zohnať ich tiež nie je jednoduché.
 • Chýbajú lavice v triedach – áno pravda. Aj to, že nájsť financie nie je ľahké. Za výhru v projektu od slovenskej poisťovni sme v roku 2017 vybavili dve učebne novými stoličkami a 6 novými stolmi. Bohužiaľ pre nás, tento grantový program už skončil. Budem však hľadať možnosti inde.
 • Chýba tichšie miesto na štúdium, fontány na pitie – pokiaľ nájdeme finančné prostriedky, tichšie miesto na štúdium vytvoríme.

Čo sa Vám na FPM nepáči, na čom by mala stavať?

 • Zastaraný spôsob vyučovania, prístup niektorých vyučujúcich, málo praxe, stáži, workshopov, viac povinných predmetov v cudzom jazyku, veľa teórie, zlá skúsenosť s jazykmi, povinnosť ísť na ŠVOČ pri vlastnej záverečnej práci, iba dva termíny na skúšku, odpisovanie na skúškach, memorovanie učiva – po vyplnení minulých dotazníkov sa všetky pripomienky dostali pánovi dekanovi, ktorý o tom ďalej informoval vedúcich katried a ostatných pedagógov,  aby sa mohli prijať potrebné opatrenia. S tým, že výsledky poslednej organizovanej ankety sa dostanú aj k nám ako študentskému parlamentu aby sa tieto informácie dostali aj ku študentom.

Rôzne

 • Študentská anketa počas semestra je neefektívna, keďže sa nemôže hodnotiť skúškové obdobie – študentská anketa nemôže prebiehať po skúškovom období, z dôvodu, že ak by pedagóg mal celý vyučovací proces v poriadku ale na skúške by nejakého študenta ohodnotil zlou známkou, mohol by ho študent negatívne ohodnotiť. Takže aby bola nejaká vypovedacia hodnota z dotazníka, aby bol relevantný, anketa prebieha počas semestra.
 • Účtovanie v programoch – v treťom ročníku je predmet Manažérska informatika, kde študenti budú zoznámení aj s účtovnými predmetmi. Účtovníctvo spadá pod fakultu FHI, čo znamená, že my s tým veľmi nevieme pohnúť, keď nie je pod našou fakultou.
 • Samovoľné vysvetľovanie absencií zo študijného poriadku, tak ako aj hodnotenie skúšok/zápočtov – jednoznačne treba vysvetliť, ako je to myslené v študijnom poriadku každému vyučujúcemu ale aj študentom.
 • Nepodporovanie AISu na platforme iOS – AIS nespadá pod EU