9
Jan

Erasmus+ 2019/2020

Predkladať žiadosti o štúdijný pobyt v zahraničí s grantovou podporou v rámci programu Erasmus+ môžete do 16.2.2019 u Mgr. Slávky Bielikovej v miestnosti D5.38

Viac info nájdete v priloženom dokumente