29
Oct

Report z kávy s dekanom #1

Posedenie pri káve s naším dekanom, prof. Markovičom organizujeme už nejaký ten piatok. Prvé posedenie sa konalo 20. apríla minulého roka a odvtedy prinášame možnosť študentom osobného stretnutia s hlavou fakulty, kedy pán dekan zodpovedá na otázky od študentov ale taktiež prináša aj zákulisné informácie z vedenia fakulty.

My vám teraz prinášame prvý report z tohto posedenia, malú ochutnávku toho, čo sa napríklad môžete dozvedieť aj na najbližšej káve 21. novembra 2018 v oddychovej zóne na šiestom poschodí o 12:30 hod.

Pamätáš si ešte na grand od SLSP, ktorý sme pravidelne vyhrávali? Slovenská sporiteľňa sa rozhodla grand v hodnote 3000€ ukončiť a my tak musíme hľadať financie niekde inde. Pre pripomenutie, výhru sme využili na nákup nových stolov a stoličiek, zriadenie oddychovej zóny na piatom aj šiestom poschodí. Presne tie oddychové zóny, kde trávite voľný čas medzi oknami a prestávkami. Tie oddychové zóny, ktoré teraz bojujú so špinou a bordelom. Neuveriteľné, ako dospelí a vzdelaní ľudia nie sú schopní si po sebe odpratať odpadky. Okrem toho slovenská sporiteľňa sa rozhodla odmontovať bankomat, ktorý mala v starej budove. Dôvod? Obrat bol malý a neoplatila sa im prevádzka bankomatu.

Čaká nás oprava počítačovej miestnosti cez verejné obstarávanie, kým sa to ale všetko zrealizuje, chvíľku si počkáme.

Prvý stupeň zaznamenal tento rok mierny nárast prílevu študentov, hodnotíme to pozitívne. Čo nás ale mrzí je pokles v štúdiu druhého stupňa. Jednak je to spôsobené nízkym počtom bakalárov a nezáujmu v pokračovaní štúdiu. Vzniká aj problém naplnenia povinne voliteľných predmetov, ako napríklad tento semester, kedy nebolo možné naplniť minimálny počet študentov na otvorenie PVP v letnom semestri: Manažment podnikových informácií. Stredoškolákov odstrašuje od štúdia na našej univerzite matematika. S týmto predmetom mal nie jeden študent problémy (vieme svoje aj my). Bolo vyjednané, aby našu fakultu vyučovali iní vyučujúci, ale to nestačí a predmet sa musí začať vyučovať inak.