15
May

Podávanie žiadostí o ubytovanie 1,2 a 4 ročník

Milí manažéri ,

od 2.5. 2018 do 25.5. 2018 máte možnosť si podať žiadosť o ubytovanie prostredníctvom AIS2.

Tento termín platí len pre 1. a 2. ročník I.stupňa štúdia a pre 1. ročník II. stupňa štúdia
Všetky potrebné dokumenty a postupy nájdete na stránke na https://spfpm.sk/ubytovanie/