10
Jan

Erasmus +

Milí študenti,

otvorila sa výzva na predkladanie žiadostí o štúdijný pobyt s grantovou podporou projektu Erasmus+. Prihlášky môžete podávať do 23.2.2018 a výber sa uskutoční 26.2.2018.

 Neváhajte využiť možnosť štúdia na vysokej škole v krajinách Európy či inde vo svete 

Výzva ZV študijný pobyt 2017/2018