28
Oct

Študentská anketa

V 10 týždni od 13.11. do 17.11.2017 prebehne počas prednášok študentská anketa, kde môžeš vyjadriť svoj názor na výučbu predmetov zimného semestra. Anketa bude prebiehať elektronickou formou. Preto si nezabudni priniesť smartfón alebo počítač.

NA TVOJOM NÁZORE NÁM ZÁLEŽÍ!