16
Apr

Študentská anketa novou formou!

V týždni od 24.04. do 29.04.2017 prebehne počas prednášok študentská anketa, kde môžeš vyjadriť svoj názor na výučbu predmetov letného semestra. Anketa bude prebiehať elektronickou formou. Preto si nezabudni priniesť smartfón alebo počítač.

NA TVOJOM NÁZORE NÁM ZÁLEŽÍ!