26
Mar

Stretnutie ŠP FPM s vedením fakulty

Vo vilke na Horskom parku sa stretli zástupcovia Študentského parlamentu FPM spolu s vedením Fakulty podnikového manažmentu. Rokovalo sa o doterajšej spolupráci, ako aj o budúcich vyhliadkach spoločných projektov. Mimo iného sa diskutovalo o požiadavkách oboch strán, ako aj o realizácii vzdelávacieho programu či študentského života a hľadali sa jednotné možnosti týchto tém.