13
Nov

PRAX ŠTUDENTOV

Milí študenti,

tak ako každý rok tak aj tento majú študenti našej fakulty povinnú prax. Informácie nájdete na priloženom linku daného ročníka.

Informácie k absolvovaniu povinnej praxe pre študentov 2. ročníka I. stupňa nájdete tu

Informácie k absolvovaniu povinnej praxe pre študentov 1. ročníka II. stupňa nájdete tu