22
Sep

Pokračujúci členovia AS FPM

Milí študenti,

Po ukončení štúdia a následnom prijatí na 2. a 3. stupeň, členovia Akademického senátu FPM Bc. Miroslav Klucho a Ing. Mária Kozáková obnovili členstvo v Akademickom senáte FPM a sú naďalej riadnymi členmi Akademického senátu za študentskú časť.