11
Apr

Voľby do AS EU v Bratislave

Milí študenti,

Voľby do AS EU v Bratislave za študentskú časť sa uskutočnia 28.04.2016 v čase od 12:30 – 13:30 v miestnosti ŠP FPM (D6.44).

Návrh na kandidáta do AS EU v Bratislave možno podávať 19.04. – 21.04.2016 v čase od 12:30 – 13:30 (D6.44).

Členom AS EU v Bratislave sa stane 1 kandidát s najvyšším počtom hlasov.

Členom AS EU v Bratislave sa môže stať len študent/študentka interného alebo externého štúdia Fakulty podnikového manažmentu.