FAQ

Najčastejšie otázky študentov

Ako sa zorientovať v priestoroch EU v Bratislave?

Výučba prebieha v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v budovách,ktoré sú rozdelené do dvoch častí a sú vzájomne prepojené.

Názvy budov: Výučba 1 (V1, stará budova) a Výučba 2 (V2, nová budova). 

Budova V1 je sídlom: Národohospodárskej fakulty (2. poschodie), Obchodnej fakulty (1. poschodie), Slovenskej ekonomickej knižnice (3. poschodie) 

Budova V2 je sídlom: rektorátu EU v Bratislave (3. poschodie), Fakulty hospodárskej informatiky (7. a 8.  poschodie), Fakulty podnikového manažmentu (5. a 6. poschodie), Fakulty medzinárodných vzťahov (4. poschodie), Fakulty aplikovaných jazykov (2. poschodie, vestibul), Centra telesnej výchovy a športu (4. poschodie)

Posluchárne v novej budove sú v rozvrhu označené s podtržníkom alebo s bodkou (napr. B1_02, B1.02), posluchárne v starej budove sú bez podtržníka (napr. B107).

Ako sa dopraviť do areálu EU v Bratislave?

Z hlavnej železničnej stanice: autobusová linka č. 93 s prestupovaním na zastávke SAV (Slovenská akadémia vied). Prestupuje sa na autobusovú linku č. 84 a 184 (v školskom roku a v špičke), ktoré pokračujú priamo do Petržalky, výstup je na zastávkach Bulíkova (84) a Ekonomická univerzita (184).

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobusová linka č. 88, ktorá pokračuje priamo do Petržalky. Výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Kde nájdem predajňu študijnej literatúry?

Predaj študijnej literatúry je zabezpečovaný predajňou skrípt a ekonomickej literatúry Vydavateľstva Ekonóm – Objekt Výučba 2 suterén (nová budova – pri vstupe dole pod schodami).

Prevádzková doba: Po – Pia : 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.30

Predajňu knižnej literatúry – ELITA nájdete v starej budove pri prechode z novej budovy do starej.

Kde nájdem kopírovacie služby?

Kopírovanie EU v Bratislave poskytujú pre študentov a verejnosť tieto služby: čiernobiela a farebná tlač, tlač súborov na počítačoch s pripojením na internet, kopírovanie a samoobslužné kopírovanie, laminovanie, 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba a do 24 hodín knihárske práce) a predaj kancelárskych potrieb. 

Objekt Výučba 2  miestnosť D1.06

  • prevádzková doba: pondelok až piatok v čase od 7:30 – 11:00 h a 12:00 – 14:30 h

Objekt Výučba 1 D201

  • prevádzková doba: pondelok až štvrtok v čase od 8:30 – 12:00 h a 13:00 – 15:30 h a v piatok v čase od 8:30 – 11:30 h a 12:30 – 14:30 h

Kde sa dá na EU v Bratislave najesť?

Stravovacie služby sú poskytovane pre študentov EU v Bratislave prostredníctvom jedálni a bufetov.

Študentské jedálne sú umiestnené v študentských domovoch: Prokopa Veľkého 41, Vlčie hrdlo, Ekonóm – Prístavná 8, Dolnozemská cesta 1. Bufety sú umiestnené v budovách V1 a V2. Študent môže  tieto služby využívať, ak si svoju ISIC kartu dobije minimálnou sumou 5 €, a to v pokladni, ktorá je  umiestnená pri študentskej jedálni Dolnozemská cesta 1, čiže v budove školy. Naďalej si môže študent  dobíjať ISIC aj prostredníctvom internet bankingu, ale najprv mu tento prístup musí elektronicky aktivovať zamestnanec pokladne.

Ďalej sa na EU v Bratislave nachádzajú súkromné zariadenia Školička, Caffeteria Fresh Lemon, Pizzeria Smile.