Q&A

Najčastejšie otázky študentov


1.ROČNÍK

Na akej úrovni sa vyučuje druhý jazyk? Počul som, že sa začína od základov.

Toto závisí fakt od konkrétneho vyučujúceho. Niekto začne od základov a zas iný vyžaduje ovládať základy daného jazyka.

Ako si vytváram vlastný rozvrh?

Na našej fakulte si my študenti rozvrh nezostavujeme. Vytvára ich pre nás fakulta.

Kedy sa zverejní rozvrh, rozdelenie do krúžkov pre cudzí jazyk a jeho rozvrh?

Štandardný rozvrh sa zverejňuje týždeň pred začatím akademického roka. To isté platí aj pre krúžky aj jazyky (s jazykmi si vždy dávajú načas). Akonáhle tieto informácie budú zverejnené, hneď ich zdieľame na našej Facebookovej stránke.

Kde môžem zohnať potvrdenie o návšteve školy?

Na študijnom oddelení. Študijná referentka pre prvákov je pani Markovičová.

Je telesná výchova povinná?

Áno je. Ale až v druhom ročníku, ako je to dané v študijných plánoch. Prihlasovať na telesnú sa budeš niekedy vo februári. Všetky potrebné informácie budeme potom zdieľať na našom Facebooku.

Chcel by som sa prehodiť na angličtine z pondelka na stredu. Mám napísať mojej profesorke email? Alebo mám radšej počkať na semester a ísť za ňou osobne?

Určite je lepšie takéto veci riešiť osobne, nakoľko veľa vyučujúcich na maily ani neodpovedá, alebo aspoň nie tak rýchlo. Avšak môžeš skúsiť aj mail. Je to len na tebe.


2.ROČNÍK

Je prax povinná?

Nie. Podľa novej akreditácie ktorá beží, nie je povinné prax absolvovať. Nenachádza sa totiž ani v študijných plánoch.

Musím si vybrať druhý jazyk z toho, čo som uviedol v prihláške v prvom ročníku?

Podmienkou je, aby si mal základy z daného jazyka.

Som prihlásený na tému bakalárskej práce. Môj stav je návrh zadania a líši sa od ostatných stavov spolužiakov. Je to v poriadku?

Kontaktuj svojho vedúceho.

Je nutné tlačiť bakalárku obojstranne?

Obojstrannú tlač nebude nikto riešiť či ju máš/nemáš aj keď sa odporúča v smernici obojstranne tlačiť.


3.ROČNÍK

Kedy a kde sa máme stretnúť na štátnice? O koľkej sa začínajú a kde nájdeme rozdelenie komisií?

Oficiálne štátnice začínajú o 8:00 hod. Odporúčame sa stretnúť minimálne o pol hodinu skôr, aby ste si stihli odniesť objednané občerstvenie z bufetu. Štátnice prebiehajú na piatom a šiestom poschodí.Rozdelenie skupín do tried nájdete na výveske piateho poschodia.

Ako je to s prihlasovaním na štátnice, keď už mám skúšky spravené?

Treba sa prísť osobne prihlásiť na študijné oddelenie ku svojej študijnej referentke. Ona ťa už prihlási do systému Ais.

Čo je pravdy na tom, že na bakalárske štátnice mam prísť aj s mojou vytlačenou bakalárkou pre prípad žeby sa ma niečo opýtali a mohol si v nej prelistovať?

Je dobré mať so sebou svoju prácu. Nikdy nie je isté, či sa ťa komisia bude pýtať iné otázky, ako ti dal oponent, prípadne vedúci tvojej práce. Tým, že si ju tam vezmeš, nič nepokazíš.

Pri podaní prihlášky na druhý stupeň sa môžem uchádzať o koľko odborov? A ako je to v prípade, keď sa hlásim na inú fakultu?

V rámci jednej prihlášky sa môžeš uchádzať o dva odbory, s tým, že keď úspešne zoštátnicuješ, budeš automaticky podmienečne prijatý na ten odbor, ktorý si si vypísal v prihláške ako prvý. Čo sa týka inej fakulty, musíš si podať zvlášť/novú prihlášku na tú konkrétnu fakultu. Čiže áno, budeš musieť zaplatiť každej fakulte poplatok.


UBYTOVANIE

Som v tretom ročníku a čakajú ma prijímačky na prvý stupeň. Kedy si mám podať žiadosť o ubytovanie?

Žiadosť o ubytovanie si podávaš ako budúci prvák, teda ako novoprijatí uchádzač (žiadosť sa podáva niekedy za polovicou mesiaca jún až do polky júla, presný dátum vždy zdieľame na našej Facebook stránke).

Dostal som internát, ale v Aise nemôžem tú žiadosť potvrdiť, ani nič s tým urobiť..., Má sa nejako potvrdiť alebo netreba?

Nič netreba potvrdzovať.

Budúci semester budem študovať v rámci Erasmu v zahraničí a chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa to rieši, aby som mala internát, keď prídem naspäť na Slovensko.

Toto treba riešiť potom s centrom podnikateľských činností a univerzitných služieb. Info nájdeš aj tu: https://spfpm.sk/wp-content/uploads/2016/02/c-final_harmonogram_ubytovania_2018-2019.pdf

Idem do medziročníka a podal som si žiadosť na internát. Mám tam však body len za vzdialenosť. Dalo by sa ešte nejakým spôsobom dopracovať k bodom za priemer?

Ahoj, ľudia z medziročnika nemajú právo na internát v klasickom podávanom intervale. Najprv sa ubytujú prváci, druháci a štvrtáci na prvom stupni, následne budúci prváci na oboch stupňoch, potom ľudia čo sú pod čiarou a potom ak zostane miesto. Ale to už sa bavíme o cca september/október a to rieši ubytovanie centrum podnikateľský činnosti a univerzitných služieb.

Vypĺňam si žiadosť o ubytovanie na 1. Ročník 2. Stupňa štúdia. Pri bodoch za ubytovanie som si vyrátal/a priemer zo štátnych skúšok podľa príslušného vzorca, ručne som si to tam dopísal/a. Ale v celkovom počte bodov mi stále ukazuje len body za vzdialenosť. Má mi to zrátať? Alebo je to v poriadku, že mi tam stále ukazuje v celkovom počte bodov len body za vzdialenosť?

Kľudne to nechaj tak ako to je, budeme aj tak každú jednu žiadosť otvárať a kontrolovať body podľa podkladov od pani prodekanky Romanovej. Každý rok nám pomáha s priemermi za štátnice, tak si nemusíš robiť starosti. Ak si si vyrátal/a priemer, treba tam napísať ten: napr. ak si mal/a priemer 1,5 zo štátnic, tak ono ti to hodí hneď body, musíš to zadať v desatinnom tvare.