4
feb

Ubytovacia komisia

Ubytovaciu komisiu pre ubytovanie študentov na akademický rok 2019/2020 tvoria:

  • študentská časť: Melika Abotalebi a Michaela Kucharičová
  • pedagogiská časť: Ing. Katarína Grančičová, PhD. – poverená výkonom funkcie prodekanky pre rozvoj a sociálne otázky a Anna Szedlárová – referentka pre sociálne záležitosti a zahraničné vzťahy.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ubytovania nás kontaktujte: ubytovanie.spfpm@gmail.com.