Vanessa Barancová

Marketing

Vanessa Barancová

Marketing
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študentka I. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment.