Trang “Tami” Pham

Marketing

Trang “Tami” Pham

Marketing
spfpm.euba@gmail.com

Biography

‏Študentka 3. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku.