Simona Sándorová

Ubytovanie

Simona Sándorová

Ubytovanie
winkey763@gmail.com

Profil

Študentka 1. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Členka Ubytovacej komisie.


Toto je Simona Sándorová. Naša ďalšia nová členka. Sima má už za sebou jeden semester na chemicko-technologickej škole v Prahe kde sa však ,,nenašla“ a začala chodiť k nám. Jazyky ju bavia natoľko že dokonca organizuje anglické detské tábory. Má aj umelecké cítenie keďže rada maľuje a navštevovala aj divadelnú školu, ktorá sa jej počas štúdia možno neraz zíde. Ďalej prezradíme, že rada experimentuje s jedlom a keďže pracuje v pivárni vyzná sa v pivách možno ešte o niečo lepšie ako naša mužská časť parlamentu.