Samuel Sleziak

Instagram

Samuel Sleziak

Instagram

Biography

Študent 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Ekonomika podniku. Člen ŠP FPM