Roman Nemeček

Marketing

Roman Nemeček

Marketing
nemecek.roman10@gmail.com

Profil

Študent 1. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku.


Do ŠPFPM sme minulý semester pribrali troch nových členov, ktorí sa k nám rozhodli pridať hneď v prvom ročníku. Jedným z nich je Roman Nemeček. K jeho záľubám patrí turistika, najmä Tatry, cestovanie a spoznávanie sveta. Rovnako rád spoznáva aj nových ľudí, komunikuje s nimi a ak je to v jeho silách, nikdy neodmietne pomôcť. Má organizačného ducha a v súčasnosti má vlastnú eventovú firmu čo je toho dôkazom. Ďalším jeho koníčkom je šport v mnohých podobách.